THẺ TỪ THANG MÁY

 

Hiện nay trên thị trường có các thiết bị kiểm soát ra vào thang máy bằng thẻ như:

- Kiểm soát ra vào thang máy bằng vân tay

- Kiểm soát thang máy bằng thẻ từ

- Kiểm soát thang máy bằng thẻ, mật mã hoặc vân tay.

Ngoài ra còn có nhiều loại kiểm soát thang máy khác...